ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

HOME
 

5

BACK   Page Nr. 5   NEXT
 
Έρευνα, μελέτη, διάσωση, αποκατάσταση, ταξινόμηση και συλλογή ιστορικών χριστιανικών εικόνων, αρχείο ορθόδοξων εικόνων. Εικόνες 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αιώνα.
 
     
5 -  ITH 101 5 -  ITH 102 5 -  ITH 103 5 -  ITH 104 5 -  ITH 105
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1875 ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Η ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
       
5 -  ITH 106 5 -  ITH 107 5 -  ITH 108 5 -  ITH 109 5 -  ITH 110
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΝΥΜΦΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
         
5 -  ITH 111 5 -  ITH 112 5 -  ITH 113 5 -  ITH 114 5 -  ITH 115
         
   
5 -  ITH 116 5 -  ITH 117 5 -  ITH 118 5 -  ITH 119 5 -  ITH 120
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ Ο ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    
 
5 -  ITH 121 5 -  ITH 122 5 -  ITH 123 5 -  ITH 124 5 -  ITH 125
ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
5 -  ITH 126 5 -  ITH 127 5 -  ITH 128 5 -  ITH 129 5 -  ITH 130
ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ, ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ
5 -  ITH 131 5 -  ITH 132 5 -  ITH 133 5 -  ITH 134 5 -  ITH 135
ΣΥΝΑΞΗ, ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΟΔΕΣΤΟΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΣΥΝΑΞΗ, ΑΓΙΟΙ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ
   
5 -  ITH 136 5 -  ITH 137 5 -  ITH 138 5 -  ITH 139 5 -  ITH 140
ΣΥΝΑΞΗ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ, ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΗΛΙΑ, ΣΑΒΒΑ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ   ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
         
5 -  ITH 141 5 -  ITH 142 5 -  ITH 143 5 -  ITH 144 5 -  ITH 145
         
         
5 -  ITH 146 5 -  ITH 147 5 -  ITH 148 5 -  ITH 149 5 -  ITH 150
         
5 -  ITH 151 5 -  ITH 152 5 -  ITH 153 5 -  ITH 154 5 -  ITH 155
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
     
5 -  ITH 156 5 -  ITH 157 5 -  ITH 158 5 -  ITH 159 5 -  ITH 160
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ     ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ
5 -  ITH 161 5 -  ITH 162 5 -  ITH 163 5 -  ITH 164 5 -  ITH 165
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ
5 -  ITH 166 5 -  ITH 167 5 -  ITH 168 5 -  ITH 169 5 -  ITH 170
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 αιω. ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΙΚΟΛΑΟΣ
5 -  ITH 171 5 -  ITH 172 5 -  ITH 173 5 -  ITH 174 5 -  ITH 175
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΙΨΑΝΟ - ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5 -  ITH 176 5 -  ITH 177 5 -  ITH 178 5 -  ITH 179 5 -  ITH 180
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΝΘΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΛΟΣΩΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5 -  ITH 181 5 -  ITH 182 5 -  ITH 183 5 -  ITH 184 5 -  ITH 185
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
5 -  ITH 186 5 -  ITH 187 5 -  ITH 188 5 -  ITH 189 5 -  ITH 190
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
5 -  ITH 191 5 -  ITH 192 5 -  ITH 193 5 -  ITH 194 5 -  ITH 195
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
5 -  ITH 196 5 -  ITH 197 5 -  ITH 198 5 -  ITH 199 5 -  ITH 200
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
       
5 -  ITH 201 5 -  ITH 202 5 -  ITH 203 5 -  ITH 204 5 -  ITH 205
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ        
 
             
HOME
 

5

BACK   Page Nr. 5   NEXT