Έρευνα, μελέτη, διάσωση, αποκατάσταση, ταξινόμηση και συλλογή ιστορικών χριστιανικών εικόνων, αρχείο ορθόδοξων εικόνων, χειροποίητες ξύλινες εικόνες.
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ - Page 7 -
 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 1 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 3 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 4 (1780)
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ 5 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 6 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 8
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 9 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 10 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 11 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 12
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 13 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 14 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 15 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 16
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ 17 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 18 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 19 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 20
Έρευνα, μελέτη, διάσωση, αποκατάσταση, ταξινόμηση και συλλογή ιστορικών χριστιανικών εικόνων, αρχείο ορθόδοξων εικόνων. Εικόνες 16ου, 17ου, 18ου, 19ου αιώνα.
 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 21 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 22 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 23 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 24 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 25
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 26 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 27 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 28 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 29 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 30
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 31 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 32 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 33 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 34 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 35
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 36 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 37 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 38 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 39 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ 40
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ 41 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ 42 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ 43 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ 44 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ - ΘΕΟΤΟΚΟΣ 45
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 46 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ  47 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 48 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 49 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 50
   
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 51 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 52 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 53