ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΙ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
 
 
  ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ  Σταθερή: 8 Νοεμβρίου  
    Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και
   Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 1 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 2 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 3
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 4 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 5 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 6
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 7 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 8 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 9
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 10 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 11 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 12
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 13 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 14 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 15
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 16 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 17 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 18
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 19 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 20
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 21 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 22 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 23
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 24 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 25 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 26
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 27 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 28 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 29
     
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 30 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 31 ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ 32